Şizofreni Belirtileri Nelerdir ?

Şizofreni Belirtileri Nelerdir ? 7

Paylaş

Şizofreni, schme kelimesinden türetilmiştir. Kişilik yarılması, kişilik bölünmesi olarak eski zamanlardan beri kullanılmıştır. Fakat aslına bakarsak şizofreni tam olarak bir kişilik bölünmesi, delilik hali ya da şuur kaybı değildir. Şizofreninin fazlaca çeşitli emareleri vardır. Bu sebeple şizofreni geniş spektrumlu bir bozukluktur. Şu demek oluyor ki tarif aralığı oldukça yüksektir. En genel olarak şizofreninin iki tür karakterize emare kümesi vardır. Biri pozitif emareler diğeri de negatif belirtilerdir. Bunun yanında şizofreni hastalarında ortak görülen bazı ortak şizofreni emareleri de tanımlanmıştır.

En genel ve dikkat çeken emareler, kişiler arası ilişkilerde çekilme, toplumsal yalıtım, vakit ve mekandan soyutlanma, bilişsel yetersizlikler, duygusal anlamda küntlüktür.

sizofren

Şizofreni Emareleri Nedir ?

Duygulanım

  • Düzgüsel bir insanda fazlaca çeşitli duygular hissedilir ve bunlar uygun bir halde aktarılır. Oysa şizofreni hastalarında duygusal kısıtlılık doğrusu küntlük görülür. Uygun olmayan tepikler verilebilir. Ya da ne olursa olsun hiçbir duygusal tepki verilmeyebilir. Künt bir durum oluşabilir.

Kişilerarası ilişkiler

  • Şizofreninin neredeyse ilk ve en mühim emaresidir. Şizofreni hastaları duygusal kısıtlılık yaşar, kişilerarası ilişkilerde bozulmalar, içe çekilmeler, iletişimde kopukluk yaşanır.

Konuşma

  • Konuşmada artikülasyon bozuklukları yineleyen sesler şeklindeki ekolali görülebilir. Ek olarak konuşma muhteviyatında bozulmalar, streotipiler(konuşmada kalıplaşmış sözler), asla konuşmama(mutizm) görülebilir.

Fikir

  • Kopuk olan düşünceler arsında bloklaşmalar, bir düşünceden başka bir düşünceye geçme, enkoherans(karmaşık konuşma) görülebilir. Fikir içinde ne olduğu de bozuk olabilir. Değişik düşünceler, acayip ve anlam ifade etmeyen sözcükler, saçma düşünceler olur. En önemlisi de fikir bozukluğu olarak hezeyanlardır. Hezeyan olmayan bir şeyin varmış benzer biçimde düşünülmesidir. Sanrı olarak da adlandırılır. Sanrılara kimi zaman halisünasyonlar doğrusu varsanılar da birlikte rol alır. Doğal olarak tüm bu belirtilerin hepsi birden görülmez. Şizofrenin fazlaca değişik türleri ve sertliği vardır. Hepsinin temel emareleri değişik olup değişim gösterebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir