Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?

Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir ? 7

Paylaş

Pankreas kanseri başta olmak suretiyle öteki kanser türlerinin ve öteki birçok hastalığın kendini bizlere tanıtmış olacak emareleri vardır. Her hastalık bazı aşamaları geçtikten sonrasında ciddi boyutlu izler bırakabilir. Bu aşamalar aslına bakarsak bizlere bir işaret ve bir hekime başvurmamız için verilen vücutsal tepkilerdir. Bu işaretleri izleyerek pankreas kanserine yakalanıp yakalanılmadığını idrak etmek hekimler için bir yol rehberidir.

Pankreasında fena huylu tümöre haiz olan bir bireyde ciddi kilo kaybı görülmektedir. İştahı azalan kişinin rejimi bozulmakta ve vücudun dengesini koruyamamaktadır. Ciddi kilo kayıplarının arkasından zayıflayan bireyler kısa süre içinde eski kilolarını kaybederler. Bu süratli kilo kayıplarının arkasından kişinin günlük gereksinimlerini dahi karşılamak için enerjisi kalmamıştır. Yediğimiz besinler yardımıyla elde ettiğimiz enerji pankreas kanseri hastasında neredeyse asla yoktur. Bu kişinin hem bedensel hem de ruhsal sağlığını bozmaktadır. Süratli çalışan metabolizmaya karşılık enerjinin azlığı kişiyi ölüme kadar sürükleyebilir. Ek olarak ciddi kilo kayıpları bağışıklık sistemini de ansızın çökerterek fena huylu tümörler ile vücudun savaşmasına ve immun cevap oluşturmasına olanak vermez.

pankreas-kanser-belirtisi

Karında meydana gelen kronik ağrılar pankreas kanserinin belirtilerindendir. Pankreas mide, karaciğer, kalınca bağırsakla sık çalmış olduğu için pankreasta bulunan fena huylu tümör bağlantılı olduğu organları da etklilemektedir. Karında meydana gelen ağrılar ataklar helindedir. Devamlı bir ağrı gözlenmemesine karşı oldukca ciddi ağrı nöbetleri de geçirmesine sebep olabilir. Bunun doğrultusunda ciddi karın ağrılarıyla hekime başvuran birçok şahıs aslına bakarsak pankreas kanseri bulunduğunu öğrenmektedir. Meydana gelen bu ağrılar göz ardı edilmeksizin derhal müdahale gerektirebilir.

Vücutta meydana gelen sarılık pankreas kanserinin bir başka emareleri arasındadır. Ellerde, yüzde ve cildin çeşitli yerlerinde görülen sarılık karaciğerle bağlantılı olan pankreas kanserinin bir bulgusudur. Hekimler erken müdahale ile tedavi edebildiği için bu emare de göz ardı edilmemelidir.

Bulantı ve kusma emareleri gösteren hastaların devamlı bu durumu yaşamasının üstüne bir sıhhat kuruluşuna müracaat ettiklerinde pankreas kanseri olduklarını öğrenenlerin sayısı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Pankreas mide ile ortaklaşa çalmış olduğu için pankreasta bulunan fena huylu bir tümörün mide bulantıları ve kusmaya sebep vermesi oldukça yaygın bir durumdur. Pankreastaki tümör dokusunun artışı mideye baskı oluşturacağından bulantılara sebep vermektedir. Bu bulantılarda mide içinde ne olduğunun ters peristaltik hareketi doğrultusunda kusma eylemini gerçekleştirmektedir.

pankreas-kanseri-belirtileri

Bitkinlik ve halsizlik pankreas kanserindeki en temel belirtilerdendir. Pankreasta bulunan fena huylu tümör daha çok metastaz kısaca yayılım göstermek için enerjiye gereksinim duyar. Kullandığı enerji vücuttaki karbonhidratlardan sağlamaktadır. Vücuttaki karbonhidrat oranı düştüğünde vücuttaki yağ dokularını kullanarak enerji üretmektedir. Yağ dokusu da tükendiğinde kişinin proteinlerini parçalayarak enerji sağlamaya adım atar. Bu süreç süresince kişinin aşırı zayıflamasından dolayı bitkinlik ve halsizlik görülmektedir. Bu yorgunluğun ve halsizliğin temel sebebi fena huylu tümörün daha çok yayılmak için hastanın enerjisini sömürmesidir.

İshal ve sindirim zorluğu da pankreas kanserinin emareleri arasındadır. İshal kalınca bağırsaktaki iyon dengesinin bozulmasıyla meydana gelen bir durumdur. Bağırsak içinde ne olduğunun emilim gerçekleştirilmeden direkt atılması vakasıdır. Böylelikle şahıs yediği besinden alması ihtiyaç duyulan mineral ve vitaminleri alamadan atılmış olduğu için kişiye hiçbir yarar sağlamamaktadır. Bunun sonucunda hasta alması ihtiyaç duyulan temel maddelere kavuşamamaktadır. Sindirim zorluğunda ise karşılaşılan durum ishalin tam tersidir. Midede sindirilen besinler pankreasta bulunan fena huylu tümörün baskılamasıyla gerçekleşemez. Doğrusu midenin yapması ihtiyaç duyulan görevi başaramaması durumudur. Bunun sonucunda bağırsaklara giren mide içinde ne olduğu tam sindirilemediği için hastaya güçlük verir.

Sırt ağrısı da pankreas kanserinin belirtilerindendir. Kaslarda meydana gelen aşırı kasılmayla oluşan sırt ağrıları hastaya güçlük yaşatır. Kasların bir gevşeme bir de kasılma durumu mevcuttur.  Pankreas kanserinde bağışıklık sisteminin elemanları oldukca ağır çalıştığından vücut içinde devamlı bir yapım-yıkım döngüsü meydana gelmektedir. Bu da kaslara olması gerekenden daha çok kasılma emri verir. Böylece sırtta ve bel bölgesinde ağrılar baş göstermeye adım atar.

pankreas-kanser

Ansızın ortaya çıkan ve aile öyküsünde mevcut olmayan şeker hastalığı da pankreas kanserinin belirtilerindendir. Diabet kanda ve idrardaki glukoz düzeyinin artmasıylaortaya çıkmaktadır. Diabet çoğu zaman kalıtsal olup ailede bulunan fertlerden öteki nesile taşınan kalıtsal bir hastalıktır. Fakat pankreas kanseri olan hastalarda ansızın kan ve idrar şekerleri yükselmektedir. Böylece şahıs ansızın diabet hastası pozisyonuna girmektedir. Fena huylu tümör kan değerlerini ve bağırsak işleme düzenini bozmuş olduğu için kişilerde şeker hastlığına niçin olmaktadır.

Depresyon şeklinde ruhsal rahatsızlıklar da pankreas kanserinin emarelerinden bir diğeridir. Depresyon kişinin yaşam enerjisini sömüren ve günümüz dünyasında oldukca sık rastlanılan bir hastalıktır. Beyinin vücudu yönetememesi ve sıhhatli karar verememesi durumudur. Hormonsal olarak da bedenin dengesini bozan depresyon kalıcı ruhsal bozukluklar bırakabildiği şeklinde pankreas kanserine de sebep olmaktadır. Böylelikle şahıs kendini çıkmaz bir yola girdiğini zanneder ve arkasından hastalıklar silsilesi gelmeye devam eder.

Vücutta oluşan şişkinlikler, sindirim sorunları ve iştah kayıplarıyla birlikte yetersiz gıda tüketen şahıs aşırı ve süratli bir halde kilo kaybı dönemine girmektedir. Sarılık pankreas kanserinde vücutta görülen en erken ve ilk ortaya çıkan emaredir. İlk olarak deride, ellerde ve gözlerde oluşan sarılık arkasından idrar renginde ortaya çıkar. İdrarda görülen sarılıktan sonrasında dışkıda camcı macunu diye adlandırılan kıvamda görürülür. Sarılığın temel sebebi karaciğerde üretilen bilirubin maddesinin onikiparmak bağırsağına atılmasının engellenmesiyle oluşmaktadır. Ağrı şikayetleri ilk evrelerde karında süregelen hafifçe ağrılar olmasının arkasından ilerleyen evrelerde sırta vuran karın ağrıları şeklinde artmaktadır.

Pankreas anatomik olarak midenin arkasında  ve omuriliğe yakın bulunmasından dolayı pankreas kanserinin ilk evrelerinde hasta ciddi emareler görülmediği için teşhisi oldukça zor olsa gerek. Fakat fena huylu tümör büyüyüp öteki doku ve organlara baskı yaptıkça emareler ve şikayteler artmaktadır.

pankreas-kanseri-resim

Pankreas kanserli hastaların %70’inde ağrılar gözlenmektedir. Ağrılar yiyecek yedikten sonrasında ve hastanın yatar pozisyonda olmasıyla artabildiği şeklinde, dik oturuş pozisyonunda azalmaktadır. Bu ağrılar ilk evrelerde azca iken fena huylu tümörün yayılmasıyla omuriliğe, mideye ve oniki parmak bağırsağına baskı yapması ile beraber artmaktadır. Pankreas kanserinin ilk evrelerdeki tanısı ilkin hastanın emareleri izlemesi ve arkasından hekime başvurması ile gerçekleşmektedir. Pankreas kanseri kurnaz adım atar ve kurnaz bir halde ilerler. Tedavilere yanıt vermeyen şişkinlik ve gaz hali emareler içinde en yaygın olanlarıdır. Kullanılan ilaçlar ve kaybedilen onca süre aslına bakarsak pankreas kanseri olmanızın bir emaresi olabilir.

Pankreas kanserinin belirtilerinin yüzdesel dağılımları şu şekildedir: İştahsızlık %64, sebebi belli olmayan kilo kayıpları %66-84, karının üst bölgesinde ve sırtta hissedilen ağrı %78-82, sırt ağrısı %48, bulantı ve kilo kaybı%56-82, erken doyma %62, sarılık %56-80, diabet%97, uyku bozukluğu %54. Bu emareler pankreas kanserine sebep olabildiği şeklinde öteki hastalıklara da sebep olabilir. Herhangi bir belirtiyi hissettiğiniz anda yapmanız ihtiyaç duyulan bir hekime başvurmanızdır. Erken teşhis yaşam kurtarmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir